Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Hàn
Tiếng Anh

Hệ Thống EASHệ thống EAS

Ăng-ten đứng
5kHz ~ 16kHz
Ăng-ten nằm
5kHZ ~ 16kHz
Checkpoint
AC 115V/230V, 50kHz, 1.6A/0.8A
Ăng-ten di động
5kHz ~ 16 kHz. Khối lượng 2kg

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

- Tín hiệu điện từ (EM- Electromagnetic) được hình thành xung quanh ăng-ten và vật liệu cảm biến trong nhãn dán bảo mật. Khi phát hiện sự thay đổi tần số thì ăng-ten phát ra âm báo động.

 

1900-6114