Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Hàn
Tiếng Anh

LPR CameraLPR Camera

Điểm ảnh
2 ~ 5MP
Kích thước ảnh
1080P, 1440P, 2160P
Hệ thống
CCTV, USB, Serial, IP
Khoảng cách nhận diện
1M ~ 100M (Có thể có sự khác biệt do điều kiện thời tiết mưa bão , tuyết rơi...)
Quầng sáng
IR LED, 20˚~60 ˚(Điều chỉnh theo khoảng cách nhận dạng)
Tỉ lệ nhận diện
98% hoặc hơn (Cung cấp cập nhật định kỳ để đạt 99.9%)

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẦM

LPR Camera có các hình dạng và cách cài đặt khác nhau tùy theo hiện trường thi công.

- Loại treo tường, loại gắn trần … có thể nhận diện.

Cài đặt tùy chỉnh tại chỗ với CCTV, USB hoặc phương thức nối tiếp

- Dựa trên ống kính, nó có thể được cài đặt để nhận diện khoảng cách dài ngắn.

Cung cấp video được ghi bởi CCTV (Không bao gồm máy ghi âm)

1900-6114