Tiếng Việt
Tiếng Việt
Tiếng Hàn
Tiếng Anh

Controller 2channelMCU-300

Bộ nhớ
ROM 4MBIT, RAM 8MBIT
Giao thức
TCP/IP, RS-485 (38,400bps)
Hiển thị
Nguồn điện LED, Thông tin LED
Nguồn điện
AC 220V, DC 12V/2A
Nhiệt độ hoạt động
-10°C ~ 50°C
Kích cỡ
370(H) X 94(D) X 260(W)
Reset
Watch-dog Time & Power On Reset
Local Controller
Tối đa 63 cái
Security Zone
8 cái
Đầu đọc thẻ
Tối đa 8 cái

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

Chức năng kiểm soát an ninh, phòng chống tội phạm

Tiêu chuẩn phát hiện: 8 mạch ( sử dụng NC,NO).

- Điều khiển hai cửa ra vào

Lưu trữ dữ liệu thông tin, chức năng truyền máy chủ.

Số lượng ra vào : 10.000 người

Chức năng giám sát thông tin thời gian thực.

Chức năng sao lưu bộ nhớ1900-6114